Jury

U kunt hier het onderstaande formulier downloaden door te klikken

op de volgende link:  Inschrijfformulier Jury 2021

 

Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”Barbecue wedstrijd

Farmmeat “De Vaartse Hoeve”BBQ Competition

Zaterdag 11 september 2021 & zondag 12 september 2021

Jury entry form / Jurylid aanmeldings-formulier

Please fill out this form COMPLETELY and LIGIBLY.

Onderstaande gaarne compleet en naar waarheid invullen.

Name / Naam                                                    :

Street and number / Adres & huisnummer :

Zipcode / Postcode                                           :

City / Woonplaats                                             :

Country / Land                                                   :

Phonenumber / telefoonnummer                 :

Email adress                                                       :

 

Are you current a KCBS member? / bent u op dit moment een KCBS lid  Yes (ja) / No (nee)

KCBS number / KCBS lidmaatschapsnummer           :

Your KCBS membership must be up to date to be considered.

Uw lidmaatschap moet up-to-dat zijn om in beschouwing te worden genomen.

Are you a Master Judge ?                                                                                   Yes (ja) / No (nee)

Are you a Certified table Captain ?                                                                   Yes (ja) / No (nee)

How many Sanctioned KCBS contests have you judged  in the past ?

Hoeveel KCBS goedgekeurde wedstrijden heft u gejureerd in het verleden? ———————-

Please return completed form  to:

Compleet ingevuld formulier graag  opsturen naar:

Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

Email: c.lodewijks@kpnmail.nl

Telephone / telefoon +31162312082

www.devaartsehoeve.nl

 

jullie van harte uit genodigd voor het ontbijt buffet zondagmorgen.

Tot ziens  op 11 en 12 September 2021

Groetjes Astrid en Christiaan Lodewijks