Vaartse Hoeve SCA Steak 2021

Inschrijfformulier SCA Steak Zaterdag 11 september 2021

Internationale barbecue wedstrijd Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

Alle teams bereiden de steaks die geleverd worden door de organisatie. Wij hanteren het wedstrijdreglement van SCA, deze wedstrijd is door hen goedgekeurd. Dit jaar betreft het een dubbele SCA Steak wedstrijd met 2 turn-ins: 15:30 en 16:30

 

Dit formulier kunt u opsturen naar onderstaand adres of mailen naar c.lodewijks@kpnmail.nl

het formulier kunt u via de volgende link downloaden: Inschrijfformulier-Steak-Vaarts-BBQ-spektakel-2021.pdf

Team naam:—————————————————————————————-

Team leider:————————————— telefoonnummer————————-

SCA nummer:…………………………………………………………………………………………………

[  ] Enkele wedstrijd                       [  ] Dubbele wedstrijd

Adres:————————————————————————————————-

Plaats:————————————————————————————————-

Land:—————————————————————————————————

e-mail:————————————————————————————————-

Namen van overige teamleden:—————————————————————-

Hoeveel m2 plaats heeft u nodig: ————————————————————-

Komt op vrijdag/ zaterdag graag doorhalen wat niet van toepassing is

 

Betaling inschrijfgeld SCA Steak

Inschrijfgeld SCA Steak Enkel:    €75,00 per team

Inschrijfgeld SCA Steak Dubbel:  €140,00 per team

Het inschrijfgeld direct bij inschrijving, doch uiterlijk 5 September 2021, overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van teamnaam. NL10RABO0301565988

 

Vrijwaring

Afstand van aansprakelijkheid:

In afwachting van uw goedkeuring van deze inschrijving verklaar ik, de ondergetekende en mijn teamleden, af te zien van eventuele schade en laat alle rechten en aanspraken op schadevergoeding varen tegen de organisatie van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve”barbequewedstrijd voor eventuele leed en verwondingen opgelopen door dit evenement.

Verder verleen ik ( ondergetekende) volledige vrijheid aan de organisatie van boerderijvlees de vaartse hoeve om alle foto, video opname van dit evenement te gebruiken voor hun site.

 

Ondertekend door naam en handtekening : —————————————————————————

Datum———————————————————————————–

Plaats ———————————————————————————–

 

Dit inschrijfformulier kunt u sturen naar:

Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

t.n.v,  Astrid Lodewijks

Vaartweg 131

5106 NC Dongen

Nederland

 

Verdere informatie kunt u vinden op www.devaartsehoeve.nl of www.bbqcontest.nl