BBQ wedstrijd 2021

U kunt hier het onderstaande formulier downloaden door te klikken

op de volgende link:    Formulier 2021

 

Internationale barbecue wedstrijd Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

Zaterdag 11 september 2021 en zondag 12 september 2021.

Inschrijfformulier teams.

Team naam:—————————————————————————————-

Team leider:————————————— telefoonnummer————————-

Adres:————————————————————————————————-

Plaats:————————————————————————————————-

Land:—————————————————————————————————

e-mail:————————————————————————————————-

Namen van overige teamleden:—————————————————————-

Hoeveel m2 plaats heeft u nodig: ————————————————————-

Komt op vrijdag/ zaterdag graag doorhalen wat niet van toepassing is

 Alle teams bereiden 4 vlees categorieën om zich te kwalificeren voor het kampioenschap:

Kip, Ribben, Pork, Brisket.

Wij hanteren het wedstrijdregelement van KCBS deze wedstrijd is door hen goedgekeurd.

Daarnaast is er een vrij keuze om mee te doen met de “vaartse Hoeve” bokaal.

U ontvangt van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve” vlees die u op geheel eigenwijze mag bereiden, dit vlees wordt uitgedeeld op zaterdag en zondag aan het publiek. Het publiek beslist wie de winnaar wordt van de “Vaartse Hoeve”bokaal .

Verder wordt u zondagochtend een ontbijtbuffet aangeboden door de “Vaartse Hoeve”

 Let op er kunnen maximaal 42 teams deelnemen aan deze wedstrijd dus vol is vol.

Inschrijfgeld € 195,00 per team graag € 100,00 binnen 14 dagen na inschrijving voldoen op rekeningnummer

NL10RABO0301565988  onder vermelding van teamnaam en nummer. € 95,00 te voldoen voor 12-08-2021

Als het eerste gedeelte van het  inschrijfgeld niet binnen 14 dagen is voldaan vervalt de inschrijving!!!!!

 

Vrijwaring

Afstand van aansprakelijkheid:

In afwachting van uw goedkeuring van deze inschrijving verklaar ik, de ondergetekende en mijn teamleden, af te zien van eventuele schade  en laat alle rechten en aanspraken op schadevergoeding  varen tegen de organisatie van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve”barbequewedstrijd voor eventuele leed en verwondingen opgelopen door dit evenement.

Verder verleen ik ( ondergetekende) volledige vrijheid aan de organisatie van boerderijvlees de vaartse hoeve om alle foto, video opname van dit evenement te gebruiken voor hun site.

Ondertekend door naam en handtekening : ———————————————————————————–

Datum———————————————————————————–

Plaats ———————————————————————————–

 

Dit inschrijfformulier kunt u sturen naar:

Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

t.n.v Astrid Lodewijks

Vaartweg 131

5106 NC Dongen

Nederland

Mailen naar c.lodewijks@kpnmail.nl

Verdere informatie kunt u vinden op www.devaartsehoeve.nl