Entry form for teams BBQ Contest 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Entry form for teams BBQ Contest 2020

100.00

Beschrijving

Internationale barbecue wedstrijd Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

Zaterdag 12 september en zondag 13 september 2020.

Inschrijfformulier teams.

Alle teams bereiden 4 categorieën vlees voor om zich te kwalificeren voor het kampioenschap:

kip, ribben, varkensvlees, borst.

We zullen de regels en voorschriften van de KCBS handhaven, dit is een door KCBS goedgekeurde wedstrijd.

Naast de KCBS-competitie heb je de vrije keuze om mee te doen aan de trofee ‘vaartse Hoeve’.

U ontvangt vlees van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve” om volledig naar eigen smaak en wens te bereiden. De bereide gerechten worden op zaterdag en zondag aan het publiek geserveerd. Het publiek zal
bepaal de winnaar van de trofee “Vaartse Hoeve” met behulp van munten. Het team dat de meeste munten van het publiek ontvangt, wordt uitgeroepen tot winnaar

Op zondagochtend wordt u een ontbijtbuffet aangeboden door de “Vaartse Hoeve”

AANDACHT; er zijn maximaal 42 teams die kunnen deelnemen aan beide competities en vol is vol

Inschrijfgeld: € 195,00 per team, de helft van het inschrijfgeld (€ 100,00) moet direct worden betaald na verzending van het inschrijfformulier:

De resterende € 95,00 moet vóór 11-09-2020 aan NL10RABO0301565988 op dezelfde rekening worden betaald, vermeld de teamnaam en het nummer bij de overdracht

Als het eerste deel van het inschrijfgeld niet binnen 14 dagen na het inschrijfformulier is ontvangen, wordt uw inzending ingetrokken !!!!!

Voorwaarden

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Met het oog op uw aanvaarding van dit bericht, ondergetekende,
van plan om wettelijk gebonden te zijn, hierbij, voor mijzelf, mijn erfgenamen, executeurs en beheerders, afstand te doen van alle rechten en claims voor schadevergoeding die ik heb tegen de organisatie van de Vaartse Hoeve BBQ-wedstrijd, hun vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden voor alle verwondingen die ik tijdens dit evenement heb opgelopen.

Verder verleen ik hier door volledige toestemming aan de organisatie van Boerderijvlees De Vaartse hoeve, om alle foto’s, videobanden, films, opnames of andere opnames van dit evenement voor enig legitiem doel te gebruiken.

English:

All teams will prepare 4 categories of meat in order to qualify for the championship:

chicken, Ribs, Pork, Brisket.

We will maintain the rules and regulations of the KCBS, this is a KCBS sanctioned competition.

Besides the KCBS competition you are free of choice to compete for the “vaartse Hoeve” trophy.

You will receive meat from Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve” to prepare completely to your own taste and desire. The prepared dishes will be served to the audience on Saturday and Sunday. The audience will
determine the winner of the “Vaartse Hoeve” trophy by means of coins. The team that receives the most coins from the audience will be declared the winner

On Sunday Morning a Breakfast buffet will be made available to you by de “Vaartse Hoeve”

ATTENTION; there is a maximum of 36 teams that can compete in both of the competitions and full is full

Entry fee: € 195,00 per team, half the entry fee (€ 100,00) will have to be paid directly after sending in the entry form:

NL10RABO0301565988 please mention team name and number when transferring.

The remaining € 95,00 will have to be paid to the same account before 11-09- 2020 to NL10RABO0301565988 please mention team name and number when transferring

If the first part of the entry fee is not received whitin 14 days after the entry form the your entry will be revoked !!!!!

RELEASE

WAIVER OF LIABILITY: In consideration of your accepting this entry, I, the undersigned,
intending to be legally bound, hereby, for myself, my heirs, executors, and administrators,waive and release any and all rights and claims for damages I may have against the organization of the Vaartse Hoeve BBQ competition, their representatives, successors, and assigns for any and all injuries suffered by me in this event.

Further, I here by grant full permission to the organization of Boerderijvlees De Vaartse hoeve, to use any photographs, video tapes, motion pictures, recordings, or any other record of this event for any legitimate purpose.