Vaartse Hoeve Steak 2021

U kunt hier het onderstaande formulier downloaden door te klikken

op de volgende link:    Formulier 2021

 

Internationale barbecue wedstrijd Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

Zaterdag 11 september 2021

Inschrijfformulier teams. SCA Steak

Team naam:—————————————————————————————-

Team leider:————————————— telefoonnummer————————-

SCA nummer:…………………………………………………………………………………………………

Adres:————————————————————————————————-

Plaats:————————————————————————————————-

Land:—————————————————————————————————

e-mail:————————————————————————————————-

Namen van overige teamleden:—————————————————————-

Hoeveel m2 plaats heeft u nodig: ————————————————————-

Komt op vrijdag/ zaterdag graag doorhalen wat niet van toepassing is

SCA

Alle teams bereiden steaks geleverd door de organisatie om zich te kwalificeren voor het kampioenschap:

Wij hanteren het wedstrijdreglement van SCA deze wedstrijd is door hen goedgekeurd.

Inschrijfgeld € 75,00 per team aanbetaling € 75,00 direct bij inschrijving, doch uiterlijk 30 augustus 2021 op rekeningnummer NL10RABO0301565988 onder vermelding van teamnaam

Vrijwaring

Afstand van aansprakelijkheid:

In afwachting van uw goedkeuring van deze inschrijving verklaar ik, de ondergetekende en mijn teamleden, af te zien van eventuele schade en laat alle rechten en aanspraken op schadevergoeding varen tegen de organisatie van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve”barbequewedstrijd voor eventuele leed en verwondingen opgelopen door dit evenement.

Verder verleen ik ( ondergetekende) volledige vrijheid aan de organisatie van boerderijvlees de vaartse hoeve om alle foto, video opname van dit evenement te gebruiken voor hun site.

 

Ondertekend door naam en handtekening : —————————————————————————

Datum———————————————————————————–

Plaats ———————————————————————————–

Dit inschrijfformulier kunt u sturen naar:

Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

t.n.v,  Astrid Lodewijks

Vaartweg 131

5106 NC Dongen

Nederland

Mailen naar c.lodewijks@kpnmail.nl

Verdere informatie kunt u vinden op www.devaartsehoeve.nl of www.bbqcontest.nl